Privacyverklaring

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot eventuele verwerkingen van persoonsgegevens. PitCrew beweegt zich in de B2B sector waardoor voornamelijk zakelijke gegevens verwerkt worden. Een enkele applicatie verwerkt persoonlijke gegevens. Bij gebruik van desbetreffende applicatie wordt u hierover vóór gebruik geïnformeerd.

PitCrew Privacyverklaring

Download hier onze Privacyverklaring

Onze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of de ontwikkeling van (nieuwe) applicaties. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

De op de website beschikbare versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.